Categories
Personal

Kees de Kort

Kees de KortKees de Kort, een financieel analist van AFS Vermogensbeheer, wordt dagelijks om kwart voor twaalf aan de tand gevoeld op het radiostation BNR (Business New Radio) over de situatie op de beurzen. Het audio archief van zijn column staat hier.

Zijn stijl is realistisch, maar wordt ook vaak betiteld als negatief. Ooit werd hij door een interviewer aangekondigd als “het pessimistisch geweten van beleggend Nederland”. Misschien is de waarheid niet altijd leuk.
Volgens BNR is het met Kees de Kort als met schimmelkaas: je houdt er van of je vindt het vreselijk.
Het cynisme van De Kort wordt door diverse BNR-medewerkers wel gewaardeerd, te horen aan het ingehouden gegniffel van ze tijdens de dagelijkse interviews.

Kees laat zich nooit uit zijn tent lokken, hoewel diverse presentatoren dat proberen. In het bijzonder Paul van Liempt wil nog wel eens een poging wagen, zoals te horen in de uitzending van 16 mei 2011.

Sinds maart 2010 heeft hij ook een weblog.

Zijn stijl kan het best aan de hand van enkele gevleugelde uitspraken worden geรฏllustreerd:

 • Rien ne va plus, het geld is niet meer van U
 • Je kunt geen tegel oplichten of er hebben mannetjes onder gezeten om prijsafspraken te maken
 • De beleggers hebben weer allemaal een roze bril op vandaag
 • Hoe goed gaat het in de chipmarkt als Intel zijn prijzen moet halveren? Mij lijkt het extreem slecht nieuws, maar ik ben maar een eenvoudig econoom
 • Het gaat niet slecht, dus goed
 • Begrijp niet hoe het kan, maar profiteer ervan
 • Dit doet me een beetje denken aan Bhagwan, als je het honderd keer zegt ga je het zelf nog geloven
 • Door dat hete weer hebben de beleggers zo te zien massaal een zonnesteek gekregen
 • Er zijn maar twee oplossingen mogelijk: verlies nemen, en verlies nemen
 • Als je bereid bent om op basis van dit soort cijfers te geloven dat het leed voorbij is, dan geloof je ook dat de baby’s door de ooievaar gebracht worden
 • Als je gewoon de krant leest kun je dat zelf zien – dus ik heb het idee dat de aandelenmensen niet verder komen dan de stripverhalen, en dat de rente- en valutamensen de krant echt lezen
 • Een “grote belegger” is een particulier met meer nullen
 • Niet beleggen is ook beleggen
 • Bij mensen die NU nog kopen zit er niets meer tussen hun ogen en de achterkant van hun hoofd
 • Die beleggers zijn als ze slapen slimmer dan als ze wakker zijn
 • In de ogen van de aandelenmannetjes zijn hoop en realiteit synoniemen
 • Extend and pretend, delay and pray
 • Aandelenporno
 • Nout en Wout doen alles fout
 • If you panic, panic first

Een andere Kortiaanse typering is het zogenaamde “kakkerlak-effect”, wat de laatste tijd van toepassing is op de omvallende Amerikaanse hypotheek verstrekkers: je ziet er een, maar je weet zeker dat er nog veel meer zijn.

Een ander ding waar De Kort zich, in tegenstelling tot een hoop beleggers, zorgen over maakt is de koers van de Amerikaanse dollar. Die gaat langzaam maar zeker omhoog. De reden waarom dit zo weinig aandacht van beleggers krijgt is dat deze beweging bijzonder langzaam is. Langzaam maar zeker, zoals onderstaand meerjarig grafiekje laat zien:

Dollar koers afgelopen 5 jaar

2008-11-17 De koers gaat door de kredietcrisis weer flink omlaag…

De problemen op de Amerikaanse vastgoedmarkt werden geruime tijd geleden al voorspeld door Kees. Bijvoorbeeld in zijn column van 27 april 2006:

“Mijn schatting is dat er in de loop van 2006 in de Amerikaanse huizenmarkt enorme schandalen bekend gaat worden, want daar hebben creatieve financiers de gekst mogelijke dingen uitgehaald. Bijvoorbeeld mensen die niet kunnen lezen fijn leningen laten afsluiten. […] Zolang de rente laag blijft kan iedereen dat behappen, maar zodra die omhoog gaat komen de verhalen over huisuitzettingen, oma’s die in auto’s moeten gaan wonen, en kinderen die op straat gezet worden. Nu is dat nog net niet zover maar als die korte rente doorstijgt gaat dat wel gebeuren.”

Het heeft wat langer geduurd dan eind 2006, maar nu lijkt het helaas toch waarheid te worden.

Categories
Computers

Google Mini rack rails

Google Mini v.2Recently we decided to ditch the Mnogosearch search-engine and go for a Google Mini.

We haven’t configured it so I have no idea if or how it works. What I do know, is that you don’t get any rails to put it into a 19 inch rack. Since Google does not sell separate rails, you’re left with sticking it in the rack by its ears (example here). Since the box is small and light (hence the term “mini”) you could pull this off, but I found this rather unprofessional and crappy. I wanted to have rails, also because all the other servers have them too ๐Ÿ˜‰

I went to my local hardware shop (Magna Computers) and tried several sets of rails. None of them would fit without modification, but eventually I found one that needed only 1 extra hole in each rail. These rails ship with 19 inch Chenbro server cases, and have product-id 84-210710-024.

Google mini mounted in rack rails

The rails are 26 inch deep, and fit very nicely into our Dell rack.

Categories
Personal

Heartbreak Ridge

Action movie from 1986 starring Clint Eastwood as hard boiled gunnery sergeant Tom Highway, trying to make real soldiers out of a spoiled platoon.

While entering for the first time he makes this very clear. After the guys refuse to turn off the music, he throws the radio to the other side of the room, smashes a pool stick on the table, and kicks the bin. Then these famous words are spoken:

Your ass is mine!
I’m here to tell you all, that live as you know it has ended. You might as well go all to town tonight, you might as well laugh and make fools of yourselves, rub your pathetic little peckers up against your honey, or stick it in a knothole in the fence. But whatever it is, get rid of it – because at 0600 tomorrow… your ass is mine!”

Check http://www.youtube.com/watch?v=QqM_tPumTZI.

Too bad we can’t hire this guy to teach some discipline ๐Ÿ˜‰

Categories
VMware

mount: special device /var/run does not exist

While P2V-ing an Ubuntu 6.06 server with my warm-cloning P2V method, I ran into a strange problem when booting:

Sceendump - click to enlarge

The exact text of the error is:


mount: special device /var/run does not exist
mount: special device /var/lock does not exist
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/shm/var.run,
    missing codepage or other error
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/shm/var.lock,
    missing codepage or other error
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so

Everything seems to work, untill I found out that the extra IP addresses on secondary network interfaces were not able to carry any network traffic…
I had to cancel the virtualization and revert to the physical machine again.
The system in question has a separate /var partition (see booting picture, /dev/sda6 in my case).
I first mount the root filesystem, which holds on empty “var” directory, and then mount /dev/sda6 on that “var” directory. I had created empty “run” and “lock” directories in there to be able to mount /var/run and /var/lock. Wrong!

Turns out that the root filesystem needs to contain /var/run and /var/lock, even though the system has a separate /var partition.

:bonk: :bonk: :bonk:

Thanks to Chris Siebenmann for pointing this out on his wiki.

The solution thus is to boot from Ubuntu Live CD, mount ONLY the root filesystem, and create the /var/run and /var/lock directories.
They are only needed for mounting the tempfs partitions, and will be hidden by the real /var partition, which is mounted over it once the system has finished booting.

Categories
VMware

Manual P2V of Debian Sarge

Now that we at TERENA have a new and shiny setup of VMware VI3, I had to migrate several of our Debian 3.1 Sarge servers. Some of them had custom kernels, because of specific hardware.

This virtualisation process (P2V, or Physical to Virtual) is properly supported for the Windows platform using the VMware Converter software. This works very nice, and supports hot cloning. However when your Physical Machine (PM) is running Linux, hot cloning is not possible. The way to go is to use the VMWare Converter Boot CD. This requires rebooting the PM with a bootable CDROM, and from the PE-boot environment on that CDROM the dead corps is cloned to a VM.

The downside is of course that the machine has to be brought down for a substantial amount of time. Also, if your PM uses specific I/O controllers and/or network cards, the boot CDROM will need to be customized to hold the right drivers. This has to be tested too, so it might even take several times of downtime.

By doing things manually, you can avoid almost all of the downtime. I P2V-ed 3 systems, all over 100Gb, each with less than 20 minutes downtime.

Also, because you ‘warm’ clone a live system, you don’t need to worry about disk and network drivers. Another benefit compared to cold cloning is that you can test things first on a dummy VM without any downtime at all.
This article documents all the steps needed. It assumes your old PM is running Debian Sarge with one of the 2.6.8 kernels, uses GRUB as bootloader, has rsync installed, and can be reached by the root user via SSH.

The procedure basically comes down to cloning a live system to a dead VM, stopping all services, do a final syncronisation, and revive the dead VM.

Step-by-step guide:

 • Create a VM with at least as much diskspace as the PM.
 • Configure the VM to boot an ISO image of Ubuntu 6.06 LTS Desktop Edition
 • Open up a shell, su to root, and partition the disk. If you stick to exactly the same partition scheme, you don’t have to change the fstab file. You can change the size without any problem too. If you decide to change the partition scheme, be sure to not split directories that contain hard links. For example, if your PM has just one big /-partition, and you decide that the new VM will have separate / and /usr partitions, this will not work because hard links cannot be created across partitions.
 • Once all partitions are created, make filesystems on them (don’t forget swap), and mount them in the correct order under a temporary directory, let’s say /root/oldbox . Create root’s dir /root/oldbox/root and in there create a file /root/oldbox/root/excluded that contains:

  /proc/*
  /sys/*
  /dev/*
  /mnt/*
  /tmp/*
  /root/excluded

  If you changed the partition scheme, you should put /etc/fstab here too, and manually put the correct one in place.
 • cd into /root/oldbox/root and rsync everything from the PM into it:
  rsync -avH --numeric-ids --delete \
  --exclude-from=root/excluded IP_of_PM:/ .

  This will take a while, depending on the amount of data your PM has.
 • Once everything is copied over, the time has come to shutdown all data-writing services on your PM (mail, databases, etc). Ideally only the SSH daemon should run. This means that most of your services will be offline from here. The good thing is that this period can be really small.
 • Once you made sure that nothing runs except SSH on your PM, rerun the rsync command. This time it will be quick, as only the diffs will need to be transferred. This usually involves open files from databases, logfiles, etc.
 • Now create the initial device nodes needed for the kernel:
  cd /root/oldbox
  mknod -m 660 /root/oldbox/dev/console c 5 1
  mknod -m 660 /root/oldbox/dev/null c 1 3
 • mount the proc and dev filesystem and chroot into the /root/oldbox dir:

  mount -t proc none /root/oldbox/proc
  mount -o bind /dev /root/oldbox/dev
  chroot /root/oldbox
 • If we now would reboot, the old initrd image would not recognize the proper modules to (unless your PM accidentally had a LSI controller). We need to add the drivers. To do this, add this to the file /etc/mkinitrd/modules (assuming your PM runs one of the 2.6.8 debian kernels):

  mptscsih
  mptbase

  And regenerate the initrd image (depending on your specific kernel version):
  mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.8-4-686-smp 2.6.8-4-686-smp
  (Since my PM had an older, custom kernel (2.6.8-3-686-smp), I installed a newer one, plus udevd. During installation a new initrd image is generated automatically:
  apt-get install udev kernel-image-2.6.8-4-686-smp)
 • Now we need to regenerate the bootblock. Run the grub command to enter the grub shell and see where it finds the stage1 file:
  find /boot/grub/stage1

  It should come up with something like (hd0,1). Use this as argument for the next command:root (hd0,1)
  Then use the hd part only for the next command:
  setup (hd0)
  Then issue quit to leave the grub shell.

By now your system is ready to boot. Leave the chroot environment (exit), unmount the dev and proc filesystem, then unmount all filesystems under /root/oldbox, issue sync, and then halt.
To avoid network clash, unplug the network cable of the PM, or shut it down.
Now you can power on your VM, it should boot a virtualized copy of your Debian system ๐Ÿ™‚

TODO – Some things to do afterwards (vmtools, etc)

Categories
Computers

Configuring a static IPv6 address in Windows 2003 with netsh

For each network interface, Windows 2003 Server offers a GUI to configure IPv4 parameters (Internet Protocol (TCP/IP)).

After installing IPv6 there is a new item Microsoft TCP/IP Version 6. When selecting that, the “Properties” box becomes grey-out.

This means that there is no GUI to configure IPv6 parameters. You will have to use the netsh command.

This is quite simple, but it takes some effort to find out the right combination of switches to make it happen.

As an example my employer’s WindowsMedia streaming server. This box has native IPv6 connectivity.

I set the address and gateway as follows:

netsh interface ipv6 set privacy disabled
netsh interface ipv6 add address interface="Local Area Connection" \
  address=2001:610:148:dead:202:b3ff:fe9a:d264 store=persistent
netsh interface ipv6 add route ::/0 interface="Local Area Connection" \
  2001:610:148:dead::1 store=persistent
Categories
Computers

Upgrade PostgreSQL after upgrade to Ubuntu-7.0.4

Ubuntu-6.10 (Edgy) has PostgreSQL-8.1.6 installed.

When upgrading to Feisty, PostgreSQL 8.1 is not supported anymore. When booting into Feisty, 8.1.6 still works, but you should manually upgrade to 8.2.3. After a few upgrades, this seems to be the right way (at least for most of us, that just run 1 cluster):

 • apt-get install postgresql-8.2
 • pg_dropcluster –stop 8.2 main
 • pg_upgradecluster -v 8.2 8.1 main /var/lib/postgresql/8.2/main

If this works, you can delete the old cluster:

 • pg_dropcluster 8.1 main

That’s it!

update for Gutsy to Hardy upgrade

A similar story for the upgrade of Ubuntu-7.10 (Gutsy) to 8.04 (Hardy).
Gutsy has 8.2.9, Hardy has 8.3.3. After upgrading with do-release-upgrade
8.2.9 need to be manually upgraded to 8.3.3.
Doing so will create an empty 8.3.3 cluster, which needs to be dropped first.
Make sure the old 8.2.9 cluster is running (/etc/init.d/postgres-8.2 start)
when upgrading:


apt-get install postgresql-8.3
pg_dropcluster --stop 8.3 main
pg_upgradecluster -v 8.3 8.2 main /var/lib/postgresql-8.3/main

Categories
PHP Programming

Array sorting but without articles

Sometimes you want to sort an array in PHP, but exclude certain words.
I once needed this to sort a list of artists and bands. It is very common for bandnames to have articles in front of them.
When sorting those, it feels more natural to leave those words out, so that “The Doors” would end up at the letter D, and not T.
This little PHP function will do natcasesort, but will leave out the english articles a, an, the, and the dutch articles de, het and een:

function sort_na($a, $prefix= '/^((d|th)e|an?|een|het)s*/i') {
  $n=0;
  foreach($a as $entry){
    $b[$n]['name']=preg_replace($prefix,"",$entry);
    $b[$n]['name_no_prefix']=$entry;
    $n++;
  }
  $cmp=create_function('$x, $y',
    'return strnatcasecmp($x["name"], $y["name"]);');
  usort($b, $cmp);
  $n=0;
  foreach($b as $entry) {
    $c[$n]=$entry['name_no_prefix'];
    $n++;
  }
  return $c;
}
Categories
Computers

Workaround for “empty-contact-list” problem in Nokia PC Suite

I recently lost my good-old Nokia 6100 mobile phone. Luckily, my provider KPN gave me a new one for free, a Nokia 5500 Sport. After a few weeks I found my old phone and was very happy that I had my 150+ contacts back ๐Ÿ™‚

The Nokia PC Suite software made it look like I could simply copy all the contacts, but unfortunately the Contact List for the 6100 model in my Nokia Phone Browser always shows up empty ๐Ÿ™

However, I was able to make a Full Backup using the application. That yielded a .nbu file, which upon inspection held the contact details in VCARD format, but smeared together with lots of binary poop.

I created a webpage that will parse an .nbu file, and give back a zipped VCARD file containing all your contacts. You can then simply drag this into the Contact List of your new phone.

I have used this to export 219 contacts from my Nokia 5500 to an HTC Hero.
You need to install vCardIO, then simply copy the contacts.vcf into the root of the SD card and import all of them.

TODO: I need to add a X-IRMC-LUID property to avoid multiple additions…